Styret i Bagn idrettslag 2023

Epost til idrettslaget er post@bagnil.no

Leder:  Steinar Skjerve steinarskjerve@me.com Mobil: 92 22 48 81 (steinar@bagnil.no)

Nestleder/Anleggsleder: Morten B. Johansen mortenminstemann@hotmail.com Mobil 906 76 108

Sekretær/medlemsregister: Una Rogstad una@bagnil.no  (politiattester)

Styremedlem: Oddvin Sørbøen oddvin@valdresskigard.no Mobil 924 59 590

Styremedlem: Nadine Stricker nadine@bagnil.no

Styremedlem: Solfrid Olmhus

Styremedlem: Karsten Øyhus

Regnskap: Gøtt Regnskap.

Faktura sendes fortrinnsvis på EHF eller som pdf vedlegg til faktura@bagnil.no

Grupper/aktiviteter/kontaktperson

Svømming: Solfrid Olmhus

Klatring: Bjarte Lie

Sykkel:  Morten B. Johansen 

Friidrett: 

Turkarusell:  Anne Dyve

Fotball:  Steinar Skjerve steinarskjerve@me.com mob 92224881

Ski:   Oddvin Sørbøen oddvin@valdresskigard.no Mobil 924 59 590

– – –

Ansvarlig for politiattester i Bagn Idrettslag: 

Una Rogstad, una@bagnil.no eller post@bagnil.no

Vara politiattester: Steinar Skjerve

Til styremøtene møter hovedstyret + rep for gruppene. 

Er det noe du ønsker skal tas opp i styret i Bagn IL så send en epost til post@bagnil.no eller kontakt en i styret