t


Oppslag


Publisert:  25.09.03

 

 

Koparvike vannkraftverk

Av Kristiane Kulterud og Marte Gabrielle Hansson 9.klasse ved SAUS

Torsdag 18. september var 9. kl. ved Sør-Aurdal ungdomsskole på sykkeltur til Koparvike vannkraftverk. Turen var en del av et prosjekt om energi som klassen jobber med for tiden. Vi fikk også et intervju med maskinentrepenør Nils Arne Bergsund.

Her er 9.klasse på sykkeltur til kraftstasjonen

 

Kopparvik vannkraftverk er et gammeldags kraftverk. Vannkraftverket er bygd slik de gjorde i gamle dager. Det er veldig lite i forhold til mange andre kraftverk. Siden det er så lite og er bare bygd av materiale fra naturen forurenser det ingenting. Vannkraftverket bruker bare 15% av vannmengden i elva. Det kan dermed max bruke 11 kbm pr. sekund.

 

F akta om Koparvike vannkraftverk:

Effekt:                420 – 480 kWh

Årsprod:             3679200 kWh

Fallhøyde:           5,1 m

Vannføring:          max 10 kbm

Lengde på rørgate:      184 m

Kostnader:                8,5 mill

 

 

  Vi var så heldige og få et intervju med maskinentreprenør Nils Arne Bergsund:

1.      Når begynte byggingen av kraftverket, og når ble det ferdig?

Svar: Vi begynte arbeidet i slutten av februar 2003 og var ferdig lørdag 6. september 2003.

  2.      Ble dere satt langt tilbake i arbeidet etter ulykka? Ble mye ødelagt (hva)?

Svar: Vi ble forsinket 1,5 måneder. 14 rør ble ødelagt, noe som tilsvarer 4 m i rørgata. 5-6 tonn grus ble vasket bort og 8000 kvadratmeter fiberduk ble ødelagt.

  3.   Hva synes du om at kraftverket er bygd ved ei så vakker elv?

Svar: Jeg synes egentlig det er greit. Det er nok vannressurser i elva og kraftverket er bygd slik at det kan være friluftsliv ved elva i tillegg.

 4.      Forurenser kraftverket?

Svar: Nei! Ikke i det hele tatt.

  5.      Hvor mange er ansatt ved kraftverket?

Svar: Det er ingen fast ansatt her. Jeg stikker innom innimellom, og hvis ikke jeg gjør det, gjør kompisen min det.

  6.      Er det mye jobb med et slikt kraftverk i forhold til andre yrker?

Svar. Å begynne med er det mye arbeid. Men ellers er det ikke så mye.

  7.      Hvilke fordeler og ulemper ser du ved dette kraftverket?

Svar: Fordelene er at dette er rein og fornybar energi. Det gir også god inntekt til kommunen. Jeg ser ingen ulemper med kraftverket.


Redaktør: | 9.klasse v/SAUS  |

Nettsideansvar: Per Tørris Holde og Mona Midtmoen |